O MŠ

Zřizovatel

Zřizovatelem mateřské školy Pampeliška je  Městská část Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje

Adresa MŠ Pampeliška

Mateřská 104/1, 165 00 Praha - Lysolaje

IČ: 71294074

Kontakty

Berušky: 220 941 117

Medvíďata: 220 941 103

Ředitelna: 220 941 102

Hospodářka: 220 941 103

E-mailová adresa MŠ

mslysolaje@seznam.cz

www.mslysolaje.cz

Logopedická poradna

Mgr. Lukášová

MŠ Motýlek, Arabská 684, Praha 6

Telefon: 235 360 467

Pedagog. - psychologická poradna

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 6

Vokovická 32/3, Praha 6

Telefon: 220 612 131

Mgr. Veronika Pavlas - Martanová - po, út - 604 863 497

Provozní informace

Počet dětí

Ve dvou odděleních je zapsáno 55 dětí ve věku 3 - 6 let.

Učitelky

Marie Češpivová  - Berušky

Radka Zachová - ředitelka MŠ - Berušky

Barbora Kuželová  Medvíďata

Kristýna Ihmová - Medvíďata

Hospodářka a vedoucí školní jídelny:Dita Kalinová

Kuchařka a školnice:Alice Vávrová

 

 

 

O úklid a výdej jídla se stará: v jednání

Konzultační hodiny pro rodiče jsou každé úterý od 11: 00 do 12:00 hodin nebo jindy po předchozí domluvě.

Placení příspěvků na neinvestiční náklady

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí je stanovena v souladu s § 123, odst.2 zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Měsíční příspěvek činí 800,- Kč.
Tento příspěvek nehradí rodiče předškoláků.
Příspěvek se platí převodem z účtu nebo poštovní poukázkou na účet číslo: 107-4904490207/0100 do 15. v měsíci.
Při platbě je nutné uvádět variabilní symbol, který byl každému dítěti přidělen na začátku školního roku.

Od 1. září 2014 funguje v MŠ Pampeliška školní jídelna a k tomuto dni jsme se zaregistrovali do projektu
ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ. Více informací pod odkazem Školní jídelna.

Provozní doba

Provozní doba mateřské školy je 7:00 – 17:00
Scházení dětí je do 7:45 v oddělení Berušek, poté se rozchází do tříd
Budova se zamyká v 8:30 a v 17:00
V poledne se děti vydávají od 12:30 do 13:00
Odpoledne se vydávají od 15:00 - 17:00

Program mateřské školy

Program se zaměřuje na dodržování lidových zvyků a obyčejů a rozvoj pohybových dovedností dětí, hrubou i jemnou motoriku. To se odráží i v nabídce zájmových kroužků - Jóga, Cvičení s Liškou, Tanečky, Keramika a plavecký výcvik.

Jsme rodinný typ mateřské školy, vycházíme z potřeb dětí a snažíme se vyvážit přijímání pravidel a dodržování potřebného řádu s dostatečnou volností a osobní svobodou dětí. Děti jsou zvyklé obracet se nejen na učitelky, ale také na provozní zaměstnance.

Snažíme se, aby se děti v prostředí mateřské školy cítily bezpečně a spokojeně. Připravujeme program postupné adaptace nově příchozích dětí na předškolní vzdělávání v prostředí mateřské školy.

Klademe důraz na dobrou komunikaci, vstřícný postoj a přátelskou atmosféru. Starší děti jsou vedeny k pomoci dětem mladším.

Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se snažíme o vzájemnou důvěru, toleranci, zdvořilost a ohleduplnost.

Ve školce probíhá celoroční projekt Pejsci ve školce a rozšířili jsme možnosti vzdělávání o práci s interaktivní tabulí.

Naše motto je: Školka je velké hřiště s jasnými pravidly.

 

Nabídka kroužků

podle zájmu rodičů a dětí, kroužky probíhají od října do května - AJ, jóga pro děti, keramika a mimo areál MŠ cvičení s Liškou