Projekty

Projekt Klokanovy školy Naše mateřská škola je zapojena do projektu Klokanovy školy, jehož náplní je vzájemné učení pedagogů mateřských škol. Jsme Centrem kolegiální podpory a tvoříme síť spolupracujících MŠ. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizátor projektu: Lužánky - středisko volného času Brno www.klokanovyskolky.cz Dokument Spolupráce s chovnou stanicí - Pejsci ze Širokadaleka Jedná se o canesterapeutické psy Fidorku a Borůvku. Děti získávají správné návyky pro setkávání se psy, zbavují se strachu a jejich majitel Filip Suk s dětmi pracuje v souladu s naším vzdělávacím programem. V letošním roce tuto spolupráci prohlubujeme a s Borůvkou a Fidorkou se budeme vídat každé tři měsíce.   Poděkování za účast v projektu   Spolupráce se společností Beluška Vzdělávací interaktivní osvětový program o životě se zrakovým postižením - Šifra Mistra Brailla pro MŠ. Cílem lektorů je nabídnout dětem pozitivní setkání s handicapovaným člověkem. Díky tomuto programu získala hrstka nevidomých a slabozrakých osob pracovní uplatnění ve svém oboru.   Účast v projektu: Hovory se zvířaty Využili jsme možnosti zapojit se do spolupráce Green life education v projektu NEPZ - (nejbohatší ekosystémy planety Země). Jde o výchovně vzdělávací projekt, který má od ledna 2015 také program pro mateřské školy. Projekt NEPZ se soustřeďuje na prohloubení přirozeného propojení dětí s planetou Zemí, přírodou a zvířaty. Jedná se o 4 dílný výchovný program s těmito tématy: 1. Díl - Hovory se Zvířaty – živými bytostmi 2. Díl - Hovory se Stromem a Lesem 3. Díl - Hovory s Vodou a Oceánem 4. Díl - Hovory s Planetou Zemí Interaktivní přednášky projektu NEPZ jsou prováděny formou rozhovorů, kdy je lektor oblečen do kostýmu Planety Země, Stromu a Lesa, Vody a Oceánu, Zvířete – živé bytosti. Lektor hovoří s dětmi o pocitech a problémech daného tématu. Vše je doprovázeno za pomoci audiovizuální techniky fotografiemi a video sekvencemi. Dětem jsou velmi citlivě kladeny otázky, na které si sami odpovídají s dopomocí lektorů. Více o projektu NEPZ na www.nepz.cz Logopedická prevence V rámci logopedické prevence pravidelně jednou v týdnu (pátek) probíhají na třídách různé logopedické hry a cvičení, která spolu s velkým množstvím říkadel, básniček, rytmizačních her a písniček pomáhají dětem rozvíjet jazykové dovednosti. Spolupráce s ortooptikou Nově jsme se domluvili na spolupráci s ortooptikou Dr. Očka, která zajišťuje oční prohlídku pro děti v MŠ screeningem, který dokáže odhalit krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, tupozrakost, šilhání a šedý zákal. Knižní nakladatelství Spolupracujeme s nakladatelstvím Albatros a Svojtka & CO. Projekt Edison little - Indonézie Tento projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubujícího se mezikulturní bariéru. Edison little je od léta 2012 rozšířením úspěšného projektu Edison for School. Od této doby proběhlo již 8 realizací projektu, zapojilo se více jak 63 zahraničních stážistů a 67 školek. K nám do školky přišla stážistka z Indonézie a po dobu jednoho týdne hravou interaktivní formou představovala dětem kulturu své země - zážitkové učení pomocí tradičních předmětů, her, hudby, tance.... Praktikantka byla zodpovědná vysokoškolsky vzdělaná, program měla připravený předem a všechny aktivity probíhaly v anglickém jazyce. Rádi bychom se v letošním roce opět do projektu zapojili.